10 dających do myślenia faktów o globalnym ociepleniu

globalne ocieplenie fakty

Globalne ocieplenie, czyli wzrost średniej temperatury na powierzchni Ziemi nie jest już jedynie wymyślnym hasłem, a zjawiskiem, z którego efektami spotykamy się już każdego dnia, o każdej porze roku. Topniejące czapy lodowców, podnoszenie się poziomu wód i duże różnice w średnich temperaturach poszczególnych pór roku nie są już jedynie opowieścią straszącą przyszłe pokolenia, a rzeczywistością, którą wszyscy widzimy. Aby poznać to zjawisko nieco bliżej, przyjrzyjmy się 10 faktom, o których być może nie mieliśmy pojęcia.

  1. Globalne ocieplenie nie jest procesem występujący naturalnie. Istnieje wiele wypowiedzi ludzi, którzy twierdzą, że nie jest ono wynikiem działalności człowieka, a procesem, który powinien wystąpić. Takie podejście napędza lawinę teorii spiskowych, bowiem ludzie ci twierdzą, że pieniądze przeznaczone na walkę z efektem cieplarnianym nie są pożytkowane na te właśnie cele. Co ciekawe, naukowcy dokonali obliczeń, udowadniających, jakoby to właśnie czynniki naturalne, które według sceptyków powodują globalne ocieplenie, mogły przyczynić się do ochłodzenia Ziemi, a nie do wzrostu jej temperatury. Temperatura powinna więc spadać, tak jak na przykład obecnie spada aktywność Słoneczna, ale jednak- słupek w termometrze się podnosi.
  2. Kwestia topnienia lodowców jest również polem do dyskusji rozważającej jej zasadność. Jako główny argument przywołuje się fakt, że na przestrzeni wieków lodowce topniały i wzrastały na nowo, dlatego też ich topnienie nie powinno udowadniać istnienia globalnego ocieplenia. Naukowcy również bardzo szybko potrafili ten mit zdementować. Obecny proces ubywania lodowców jest na tyle długotrwały i gwałtowny, że uznano go już za ciągły, niezmieniający kierunku.
  3. Główną przyczyną wzrostu efektu cieplarnianego są gazy cieplarniane wytwarzane przez ludzi. Działalność człowieka powoduje nadmierną emisję metanu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Nie są to jedyne szkodliwe gazy, natomiast są emitowane w największych ilościach. Dwutlenek węgla w największym stopniu przyczynia się do rozwoju globalnego ocieplenia.
  4. Jakie nieekologiczne działania powodują więc, że sami niszczymy miejsce, w którym przyszło nam żyć? Największy wpływ na negatywne zmiany klimatu ma zdecydowanie spalanie węgla, ropy i gazu. Zaraz za tym punktem plasuje się wycinanie lasów. Nadmierna wycinka lasów z przeróżnych powodów powoduje, że sami siebie pozbawiamy naturalnego filtra, który reguluje ilość dwutlenku węgla w naszym otoczeniu. Nadmierna hodowla zwierząt w gospodarstwach również przyczynia się do nadwyżki emitowanych gazów. Zwierzęta w procesie trawienia tworzą bowiem spore ilości szkodliwego metanu. Na liście naszych negatywnych działań musi znaleźć się również używanie nawozów azotowych, praktykowane jeszcze niedawno bardzo intensywnie.
  5. Ciekawym faktem, który budzi wiele kontrowersji, jest również to, że wulkany, które mają ogromną moc podczas erupcji (i nie tylko) emitują 150 razy mniej dwutlenku węgla niż my- ludzie. Pomiary poziomu dwutlenku węgla w atmosferze są bardzo intensywnie prowadzone po wybuchach wulkanów i żadne z wyników nie zaznacza jego wzrostu po każdej z tych sytuacji. Zależność ta budzi wiele kontrowersji, bowiem wpływ tak wielkich obiektów wydaje się być rażący, porównując go do teoretycznie niewielkiego działania człowieka. Jest natomiast odwrotnie.
  6. Zaskakującym, dającym do myślenia faktem na temat globalnego ocieplenia jest to, że wyjątkowo mroźne zimy nie są zaprzeczeniem tego procesu. Wielu samozwańczych ekspertów twierdzi, że skoro jesteśmy właśnie w fazie globalnego ocieplenia, to zimy powinny niedługo przestać istnieć. Dlaczego więc zauważamy w tym okresie temperatury niższe niż zwykle? Najprościej rzecz ujmując- z powodu globalnego ocieplenia ciepłe powietrze zawitało na ogromnych wysokościach, co przyczyniło się do zakłócenia występującego tam wiru polarnego. Kiedy tak się dzieje, chłodne powietrze w postaci tzw. jęzora chłodu spływa na niższe wysokości. To właśnie one są skutkiem wyjątkowo niskich temperatur w niektórych rejonach naszego globu.
  7. Bardzo dużą szkodę wyrządzają naszej planecie ludzie, którzy wspomagają rynek produkujący mięso. Szacuje się, że produkcja 1 kg wołowiny to strata ok. 15 000 litrów wody i (uwaga!) od 50 do 100 razy więcej dwutlenku węgla niż produkcja zboża. Zmiana swojego życia i przejście na wegetarianizm to jedna z lepszych rzeczy, jakie możemy podarować planecie. Nie każdy oczywiście będzie chciał podjąć taki krok, więc nawet ograniczenie mięsa o połowę to już coś.
  8. Nie zdajemy sobie jeszcze za bardzo sprawy z tego, że jednym z działań popędzających proces globalnego ocieplenia jest „fast fashion”, czyli masowa produkcja ubrań, szkodliwa dla środowiska. Odwiedzając galerie handlowe, nie myślimy przecież o tym, jaki ślad ekologiczny posiada każda rzecz, którą dotykamy i przymierzamy. Tworzenie poliestru, który jest królem sieciówek, powoduje emisje dużych ilości gazów cieplarnianych, uwalnianych do atmosfery. Kiedy tylko ogromne ilości ubrań zostaną wyprodukowane, muszą jakoś przedostać się z miejsca ich powstania (najczęściej są to kraje azjatyckie) do Europy czy Stanów Zjednoczonych. Podróż wszystkich tych rzeczy wpływa ogromnie na ich ślad węglowy, przyczyniając się do globalnego ocieplenia.
  9. Efekty globalnego ocieplenia odczują najbardziej drastycznie kraje dopiero rozwijające się. Poradzenie sobie z efektami zmian klimatu często wymagają od nas nakładów finansowych. Mieszkańcy wspomnianych wcześniej krajów są w dużym stopniu zależni od środowiska naturalnego i nie zawsze zdolni do przeznaczenia dużych pieniędzy na złagodzenie skutków. Z drugiej strony mają już rozwiniętą sferę technologiczną, dlatego też wspomaganie poszczególnych sektorów sprawi, że mocno ucierpią pozostałe.
  10. Ekonomiczne skutki globalnego ocieplenia będą znacznie większe niż nakłady, które teraz na walkę z nim poświęcamy. Szacuje się, że jedynie 1% PKB jest poświęcany na walkę z produkcją zbyt dużej ilości gazów cieplarnianych. Zmiany, które dokonają się poprzez gwałtowne ocieplenie klimatu, będą nie tylko dużo większe, ale też nieodwracalne. Dostarczenie ludziom wody pitnej, opieki zdrowotnej, a także żywności może okazać się zagrożone.

Istnieje wiele mitów na temat globalnego ocieplenia. W dobie Internetu i dostępu do różnej jakości informacji każdy z nas może stać się ekspertem w tej dziedzinie. Warto jednak przyjrzeć się kilku faktom, aby stworzyć sobie rzeczywisty obraz problemu, z jakim przyszło nam się mierzyć.